782 407 820
kontakt@bankostop.pl Pracujemy pomimo COVID! Działamy w całej Polsce
Bezpłatna analiza umowy

By

user
Blady strach padł na bankierów po wydaniu opinii przez Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie C-520/21 dotyczącej kredytu Banku Millennium. Sprawa dotyczy możliwości domagania się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału przez strony nieważnej umowy. W dniu 16.02.2023 r. Rzecznik Generalny TSUE wydał opinię, w której kategorycznie wypowiedział się w tej sprawie. Zgodnie...
Read More
Niecałe 10 miesięcy potrzebował Sąd Okręgowy w Warszawie w osobie sędziego Henryka Walczewskiego do ustalenia nieważności umowy zawartej przez naszego Klienta z mBankiem. Do rozstrzygnięcia sprawy Sąd potrzebował jednej krótkiej rozprawy, na której przesłuchał Kredytobiorcę. W omawianej sprawie nie tylko ustalono nieważność spornej umowy, ale zasądzono również zwrot Klientowi wszystkich uiszczonych przez niego wpłat i...
Read More
Rok 2022 kończymy trzema kolejnymi wyrokami sądów powszechnych, w których powództwa naszych Klientów zostały w całości uwzględnione! Tym razem pokonaliśmy: Bank Millennium, Santander Bank Polska (dawny Kredyt Bank), Raiffeisen Bank (dawny Polbank). W każdej ze spraw odbyła się jedna rozprawa, na której przesłuchano naszych Klientów. We wszystkich sprawach całością kosztów procesu obciążone zostały pozwane banki....
Read More
Ostatni tydzień listopada przyniósł trzy kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach naszych klientów. Tym razem pokonaliśmy Bank Millennium 2:0 oraz raz „trafiliśmy do siatki” PKO BP S.A. Trzy powyższe sprawy doskonale obrazują jak różne mogą być sposoby dojścia do tego samego rezultatu – a więc korzystnego dla Kredytobiorcy wyroku. Podkreślają również jak istotna w sprawach frankowych...
Read More
Takie sprawy lubimy najbardziej! W dniu 14 listopada br. Sąd Okręgowy w Łodzi oddalił apelację Santander Bank Polska S.A. od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 9 lutego br. Wyrok jest prawomocny. Sprawa dotyczyła spłaconego w 2016 roku kredytu zaciągniętego w dawnym Kredyt Bank S.A. W toku procesu dochodziliśmy zwrotu kwot przewyższających sumę wypłaconego...
Read More
Zaledwie 5 miesięcy potrzebował Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w osobie Sędzi Renaty Lech na wydanie wyroku w sprawie naszych Klientów przeciwko PKO BP S.A. W dniu 21 października 2022 roku w sprawie o sygn. I C 769/22 zapadł wyrok, w którym: 1) ustalono, że umowa kredytu hipotecznego zawarta przez Kredytobiorców jest nieważna w całości,...
Read More
Decyzją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 30 września br. Nastąpiła przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank. Od 3 października 2022 roku działalność Getin Noble Bank będzie przeniesiona do nowego banku, który ma przyjąć nazwę VeloBank S.A. Nie wszystkie gałęzie działalności dotychczas funkcjonującego banku znajdą się w jego następcy. W „starym banku” pozostał m.in. portfel kredytów powiązanych...
Read More
Świadomość istnienia możliwości zawieszenia obowiązku spłaty rat na czas procesu jest coraz powszechniejsza u Frankowiczów. U nas z kolei wywołuje poczucie głębokiego zadowolenia. Niewiele osób jednak wie, że takie zabezpieczenie można uzyskać już przed wytoczeniem sprawy przed Sądem! Jakie są plusy takiego rozwiązania? Przede wszystkim takie wnioski procedowane są dużo szybciej, bo Sąd nie musi...
Read More
Nasza Klientka została oswobodzona z obowiązku płacenia rat w nieoczywistej sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. Pierwszy tydzień października bieżącego roku otwieramy genialną informacją o sądowym zwolnieniu naszej Klientki z obowiązku płatności rat kredytu zaciągniętego przez nią w 2008 r. w Deutsche Bank Polska S.A. Od 30 września przez cały czas trwania procesu nasza Klientka...
Read More
Przekonali się o tym nasi Klienci, dla których wywalczyliśmy dwa kolejne zabezpieczenia w sprawach przeciwko Getin Bank i Mbank. Niektóre zwycięstwa w sądowej batalii przeciwko bankom przynoszą nam więcej satysfakcji niż wygrana. Ostatecznie – już do niej przywykliśmy. Nie przywykliśmy natomiast, aby wnioski istotne dla domowego budżetu Frankowicza, jak te o zawieszenie płatności rat, Sąd...
Read More
1 2 3 4

GDPR

  • Pliki coockies

Pliki coockies

Na tej stronie internetowej korzystamy z plików cookies, które zapisujemy w pamięci przeglądarki. O szczegółach dowiesz się tutaj: Pliki cookies.