782 407 820
kontakt@bankostop.pl Pracujemy pomimo COVID! Działamy w całej Polsce
Bezpłatna analiza umowy

Polityka prywatności plików cookies

§1

Dane osób odwiedzających stronę internetową przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”, a także innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 

§2

Administratorem danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową jest WINCIOREK VINCI CONSULTING SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA z siedzibą w Łodzi przy ul. Ignacego Paderewskiego, nr 25, lok. 42, 93-509, poczta Łódź, NIP: 7292742521, REGON: 521175220 (zwany dalej „Administratorem”).

Z Administratorem można skontaktować się listownie pod wskazanym wyżej adresem, wysyłając maila na adres kontakt@bankostop.pl lub dzwoniąc pod numer +48 782 407 820, we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi.

 

§3

Serwis korzysta z następujących narzędzi:

  • Google Ads,
  • Google Analytics,
  • Facebook Ads,

co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies Google i Facebook, a więc przetwarzaniem danych osobowych.

Narzędzie Google Ads oraz Facebook Ads wykorzystywane jest w celu śledzenia konwersji reklamowych oraz remarketingu, prezentowania reklam dostosowanych do zainteresowań, preferencji osób odwiedzających stronę internetową, a więc dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi Twoja zgoda.

Narzędzie Google Anlytics służy zaś przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy korzystają ze strony internetowej. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi Twoja zgoda.

Pliki cookies przetwarzane są również w celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, jakim jest zapewnienie działania strony internetowej bankostop.pl – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Rodzaje danych zbierane przez poszczególne pliki cookies zostały określone w formularzu zgody na używanie plików cookies i zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane zbierane są za pomocą zewnętrznych plików cookies, czyli plików cookies pochodzących od dostawcy narzędzia Google Ads, co stanowi źródło pochodzenia danych.

Zbieranie informacji o użytkownikach serwisu (w szczególności o ich aktywności w sieci) i publikowanie na tej podstawie spersonalizowanych reklam, w tym na innych stronach internetowych, ma charakter zautomatyzowany (czyli automatycznie podejmowana jest decyzja o wyświetleniu danej reklamy). Szczegółowe zasady dotyczące działania tego narzędzia, w tym automatycznego wyświetlania spersonalizowanych reklam są dostępne pod następującym adresem witryny internetowej: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Zautomatyzowane wyświetlanie spersonalizowanych reklam (w tym na innych stronach internetowych), powoduje, że użytkownik może wielokrotnie natrafiać w sieci na reklamy produktów Administratora, co w konsekwencji może wpływać na decyzję o zakupie produktu.

 

§4

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym świadczący na rzecz Administratora usługi hostingu poczty elektronicznej, hostingu strony internetowej, obsługi strony internetowej, podmiotom świadczącym usługi kurierskie, usługi prawne, a także podmiotom i organom, którym Administrator zobowiązany jest przekazać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W związku z korzystaniem z narzędzi Google oraz Facebook dane są przekazywane do państw trzecich, które gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

 

§5

Dane osobowe przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa skutecznego sprzeciwu.

Dane przetwarzane w oparciu o zgodę będą przetwarzane najdłużej do czasu jej cofnięcia. Zgoda ta może być w każdym czasie cofnięta za pomocą  formularza. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody. Co więcej czas funkcjonowania poszczególnych plików został określony w formularzu zgody na używanie plików cookies i zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

§6

Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator może domagać się od Administratora dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. Może też domagać usunięcia danych w razie wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 17 RODO.

Każda osoba ma prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych dla realizacji interesów Administratora. W takiej sytuacji Administrator przestanie przetwarzać dane, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności użytkownika lub wykaże, że jest to niezbędne dla niego do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma też prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niemniej brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności strony, a także promowanie działalności Administratora.

 

§7

Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z usług Administratora i będziesz chciał uzyskać bezpłatną analizę swojej sytuacji, zasady przetwarzania Twoich danych osobowych zostały opisane w klauzuli informacyjnej dla klientów.

 

GDPR

  • Pliki coockies

Pliki coockies

Na tej stronie internetowej korzystamy z plików cookies, które zapisujemy w pamięci przeglądarki. O szczegółach dowiesz się tutaj: Pliki cookies.