782 407 820
kontakt@bankostop.pl Pracujemy pomimo COVID! Działamy w całej Polsce
Bezpłatna analiza umowy

Przedświąteczny hattrick! 3 wyroki w tydzień – przegrywa Millennium i PKO BP

Ostatni tydzień listopada przyniósł trzy kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach naszych klientów. Tym razem pokonaliśmy Bank Millennium 2:0 oraz raz „trafiliśmy do siatki” PKO BP S.A.

Trzy powyższe sprawy doskonale obrazują jak różne mogą być sposoby dojścia do tego samego rezultatu – a więc korzystnego dla Kredytobiorcy wyroku. Podkreślają również jak istotna w sprawach frankowych pozostaje rola profesjonalnego pełnomocnika.

W sprawie prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Łodzi, sygn. XII C 1122/20 (sędzia Dagmara Kowalczyk-Wrzodak) przeciwko Bankowi Millennium S.A. po przeprowadzeniu dwóch rozpraw, przesłuchaniu wszystkich świadków zgłoszonych przez bank, uzyskaniu opinii od biegłego sądowego oraz finalnie przesłuchaniu naszego Klienta, uwzględniono w całości powództwo:

1) ustalając nieważność umowy kredytu oraz

2) zasądzając na rzecz Kredytobiorcy wszystkie dochodzone w pozwie kwoty wraz z odsetkami za opóźnienie od daty wskazanej w wezwaniu do zapłaty oraz

3) obciążając w całości kosztami procesu pozwany bank. Sprawa w pierwszej instancji trwała niemal dwa lata.

W drugiej sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. toczącej się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, sygn. XXVIII C 17633/21 (sędzia Aleksandra Orzechowska), po oddaleniu wniosków dowodowych o przesłuchanie świadków i dopuszczenie dowodu z opinii biegłego i przeprowadzeniu jednej rozprawy na której przesłuchano naszego Klienta, uwzględniono powództwo niemal w całości:

1) ustalając nieważność umowy kredytu oraz

2) zasądzając na rzecz Kredytobiorcy wszystkie dochodzone w pozwie kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od daty po dniu wydania wyroku oraz

3) obciążając w całości kosztami procesu pozwany bank.

Warto zauważyć, że sprawa w pierwszej instancji trwała rok, choć trafiła do słynnego „wydziału frankowego”.

Co ciekawe, oba powyższe wyroki dotyczyły takiego samego typu umowy Millennium. W zakresie roszczenia odsetkowego rozważamy złożenie apelacji. Naszym zdaniem odsetki należą się od wcześniejszej daty (co do zasady od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty).

Trzecia sprawa przeciwko PKO BP S.A. toczy się przed Sądem Okręgowym w Lublinie (sygn. I C 826/22; sędzia Iwona Adamiak-Orłowska), a do pozytywnego rozstrzygnięcia doszło już po niecałych ośmiu miesiącach od wpływu pozwu do Sądu.

W toku rozprawy przesłuchano naszych Klientów oraz przeprowadzono dowód z zeznań świadka na piśmie. Sąd pominął wnioski dowodowe stron o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego. Ostatecznie na mocy wyroku:

1) ustalono nieważność umowy kredytu oraz

2) zasądzono na rzecz Kredytobiorców wszystkie dochodzone w pozwie kwoty wraz z odsetkami za opóźnienie od daty wskazanej w wezwaniu do zapłaty oraz

3) obciążono w całości kosztami procesu pozwany bank.

Wszystkie wyroki są nieprawomocne i w każdym spodziewamy się apelacji banków.

Sprawy osobiście prowadzi r. pr. Emil Waśkowski.

GDPR

  • Pliki coockies

Pliki coockies

Na tej stronie internetowej korzystamy z plików cookies, które zapisujemy w pamięci przeglądarki. O szczegółach dowiesz się tutaj: Pliki cookies.