782 407 820
kontakt@bankostop.pl Pracujemy pomimo COVID! Działamy w całej Polsce
Bezpłatna analiza umowy

Wygrana 3:0 – bilans ostatnich tygodni. Santander Consumer Bank i Raiffeisen Bank przegrywają z naszymi Klientami

Ostatni miesiąc przyniósł kolejne korzystne rozstrzygnięcia dla naszych Klientów:

1) Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 23.04.2024 r., sygn. I C 258/22 – 100%-owa wygrana naszych Klientów, a na deskach Santander Consumer Bank. Odbyły się dwie rozprawy, prawidłowo zasądzono odsetki. Sprawa w I instancji trwała niecałe dwa lata.

2) Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 9.04.2024 r., sygn. I C 343/23 – 100%-owa wygrana naszych Klientów, a pokonanym tym razem był Raiffeisen Bank. Sprawa dotyczyła rzadko spotykanego wzorca umownego kredytu denominowanego (Raiffeisen w 95% przypadków udzielał kredytów indeksowanych) z 2010 roku, gdy obowiązywał już zmieniony art. 358 kodeksu cywilnego pozwalający przeliczać zobowiązania wyrażone w walucie obcej na złote polskie po kursie średnim NBP. Nie stanowiło to jednak przeszkody do unieważnienia umowy przez Sąd. W sprawie odbyła się jedna rozprawa, a postępowanie w I instancji trwało 13 miesięcy.

3) Wyrok Sądu Rejonowego w Przemyślu z dnia 26 marca 2024 r., sygn. I C 534/21 – wygrana naszego Klienta w… 150%, a na deskach Santander Consumer Bank. Ostatnia z wymienionych spraw w dobitny sposób pokazuje, z jakimi trudnościami borykać mogą się Frankowicze w toku postępowań sądowych i jak ważna jest aktywna rola pełnomocnika procesowego.

Sprawa trwała w instancji niemal 3 lata i to pomimo faktu, że strona pozwana nie zgłasza żadnych wniosków dowodowych, poza wnioskami z dokumentów. Fatalne prowadzenie postępowania zmusiło nas do złożenia skargi do Prezesa Sądu Rejonowego w Przemyślu, który objął postępowanie swoim nadzorem. Wydawać by się mogło, że nadzór postępowania pozwoli na jego szybkie zakończenie, tymczasem Sąd odraczał ogłoszenie wyroku w sprawie… 5 razy! Taki obrót sprawy skutkował złożeniem przez nas kolejnej skargi – tym razem na przewlekłość postępowania do Sądu Okręgowego w Przemyślu. W rezultacie nasz Klient otrzymał dodatkowe odszkodowanie w wysokości 3 000 złotych i wreszcie doczekał się wyroku… w którym zasądzono na jego rzecz o około 20 000 złotych więcej niż wysokość dochodzonego przez nas roszczenia.

Wszystkie wyroki są nieprawomocne, a w każdej sprawie Klientów reprezentował r. pr. Emil Waśkowski.

GDPR

  • Pliki coockies

Pliki coockies

Na tej stronie internetowej korzystamy z plików cookies, które zapisujemy w pamięci przeglądarki. O szczegółach dowiesz się tutaj: Pliki cookies.