782 407 820
kontakt@bankostop.pl Pracujemy pomimo COVID! Działamy w całej Polsce
Bezpłatna analiza umowy

Uzyskujemy kolejne 7 korzystnych wyroków, w tym 3 prawomocne! Zawieramy także sensowną ugodę

W ostatnich tygodniach wygraliśmy kolejne 7 spraw naszych Klientów.

W przypadku trzech spraw – były to wyroki prawomocne:

1) Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 22.01.2024 r., sygn. I ACa 1293/23, w którym utrzymano nieważność umowy kredytu zawartej przez naszych Klientów z mBank S.A. oraz zasądzono świadczenia pieniężne na rzecz Klientów (wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 7.03.2023 r., sygn. II C 1019/21);

2) Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 26.02.2024 r., sygn. I Aca 1076/22, w którym oddalono apelację banku od w pełni korzystnego wyr.  Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 15.04.2022 r.,  sygn. XII C 1528/21, ustalającego nieważność umowy zawartej z BGŻ (obecnie BNP Paribas Bank Polska S.A.);

3) Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 1.03.2024 r., sygn. V ACa 1196/23, który oddalił apelację Raiffeisen Bank International International AG od korzystnego dla naszych Klientów wyr.  Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 29.12.2022 r., sygn. XV C 1260/21.

Powyżej zamieszczamy wyroki sądów obu instancji.

Ponadto uzyskaliśmy również kolejne 4 korzystne, nieprawomocne wyroki w sprawach przeciwko: PKO BP S.A., BPH S.A. (dawny GE MONEY BANK S.A.) oraz Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.):

1) Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, sygn. II C 101/22 z dnia 8 grudnia 2023 r., w którym ustalono nieważność umowy zawartej z PKO BP S.A. (Własny Kąt Hipoteczny), zasądzono świadczenia pieniężne i obciążono całością kosztów postępowania bank. W zakresie odsetek za opóźnienie wyrok zostanie przez nas zaskarżony, ponieważ jest on sprzeczny z orzecznictwem TSUE;

2) Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku, sygn. I C 1175/22 z dnia 3 stycznia 2024 r., w którym ustalono nieważność umowy zawartej z PKO BP S.A. (Własny Kąt Hipoteczny), zasądzono świadczenia pieniężne i obciążono całością kosztów postępowania bank;

3) Wyrok Sadu Okręgowego w Olsztynie, sygn. I C 242/23 z dnia 18 stycznia 2024 r., w którym dokonano „odfrankowienia” umowy dawnego GE MONEY BANK S.A., zasądzono świadczenia pieniężne i obciążono całością kosztów postępowania bank;

4) Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu, sygn. I C 520/23 z dnia 26.02.2024 r., w którym ustalono nieważność umowy EKSTRALOKUM (dawny Kredyt Bank S.A.), zasądzono świadczenia pieniężne i obciążono całością kosztów postępowania bank.

Na koniec śpieszymy z informacją, że pomogliśmy również Klientowi w zawarciu korzystnej dla niego ugody, w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. (dawny Fortis). Sprawa dotyczyła jednego z najtrudniejszych wzorców umownych, który rzadko kwestionowany jest w sądzie. Mimo tego, w imieniu Klientów, wezwaliśmy bank do zapłaty, a następnie wytoczyliśmy powództwo. Wcześniej Klienci otrzymali kilka niekorzystnych propozycji ugody. Prowadziliśmy negocjacje, których efektem stała się ugoda. W istocie zwolniła ona naszych Klientów z niemal całego długu wynikającego z zawartej umowy kredytu.

Powyższy przykład pokazuje, że korzystna ugoda jest możliwa. Jednak nie warto decydować się na zawarcie porozumienia na początku walki z bankiem. Zawsze bowiem taka ugoda będzie zdecydowanie mniej korzystna, niż wynegocjowana przy udziale profesjonalnego pełnomocnika.

We wszystkich powyżej opisanych sprawach Klientów reprezentował r. pr. Emil Waśkowski.

GDPR

  • Pliki coockies

Pliki coockies

Na tej stronie internetowej korzystamy z plików cookies, które zapisujemy w pamięci przeglądarki. O szczegółach dowiesz się tutaj: Pliki cookies.