782 407 820
kontakt@bankostop.pl Pracujemy pomimo COVID! Działamy w całej Polsce
Bezpłatna analiza umowy

Typowe umowy kredytowe

Kredyt indeksowany:

To kredyt złotowy, w którym kwota kredytu wyrażona jest w złotych, ale w chwili wypłaty kwota złotówek przeliczana jest na walutę obcą (najczęściej frank szwajcarski albo euro). Przy przeliczeniu banki posługiwały się dowolnie ustalanym kursem kupna waluty, po to aby sztucznie zawyżyć kwotę wyrażoną w walucie obcej do spłaty. Spłata tak wyrażonej kwoty następuje w złotówkach, ale według kursu sprzedaży, który był sztucznie zawyżony. Przykładowa klauzula indeksacyjna wskazana jest poniżej.

 

Przykład klauzuli

Bank udziela kredytobiorcy kredytu w kwocie 100.000,00 złotych polskich indeksowanego kursem CHF. Przy założeniu, że uruchomiono całość kredytu w dacie sporządzenia umowy równowartość kredytu wynosiłaby 50.000,00 CHF, rzeczywista równowartość zostanie określona po wypłacie kredytu

Kredyt denominowany:

To taki kredyt, w którym kwota kredytu wyrażona jest w walucie obcej, jednak kredyt ten także jest kredytem złotowym. W odróżnieniu od kredytu indeksowanego, kredytobiorca nie wie dokładnie jaką kwotę złotówek otrzyma, ponieważ pomiędzy datą zawarcia umowy, a datą wypłaty kredytu kurs waluty, w której wyrażono kwotę kredytu może ulec zmianie. W tym wypadku banki także przy wypłacie kredytu posługiwały się dowolnie ustalanym kursem kupna waluty – po to, aby wypłacić jak najmniejszą ilość złotówek stanowiącą równowartość waluty obcej wskazanej w umowie. Spłata kredytu następuje w złotówkach i także według kursu sprzedaży waluty obcej, który banki sztucznie zawyżają. Przykładowa klauzula denominacyjna wskazana jest poniżej.

 

Przykład klauzuli

Bank udziela kredytobiorcy na jego wniosek kredytu hipotecznego denominowanego w CHF w kwocie złotych, stanowiącej równowartość 50.000,00 CHF na okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2025 r. na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz Regulaminie

Szukasz pomocy?

Skutecznie zaSTOPujemy Twój bank!
Zadzwoń : 782 407 820 | 782 407 822

kontakt@bankostop.pl
·   Pon – Pt 08:00-20:00

Skontaktuj się z nami

  Z uwagi na duże zainteresowanie w pierwszej kolejności będą realizowane zgłoszenia z dołączoną umową. Czas odpowiedzi na pozostałe zgłoszenia może być wydłużony.


  ZAZNACZ WSZYSTKO

  GDPR

  • Pliki coockies

  Pliki coockies

  Na tej stronie internetowej korzystamy z plików cookies, które zapisujemy w pamięci przeglądarki. O szczegółach dowiesz się tutaj: Pliki cookies.