782 407 820
kontakt@bankostop.pl Pracujemy pomimo COVID! Działamy w całej Polsce
Bezpłatna analiza umowy

Przydatne materiały

BankoSTOP.pl

Drogi Kredytobiorco,

poniżej prezentujemy przygotowany przez nasz zespół wykaz aktów prawnych, które mogą okazać się pomocne w sporach z bankami.

 

Orzecznictwo Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Sygnatura sprawy

 • C-260/18 (Dziubak) 

  Najważniejsze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Można unieważnić umowę indeksowaną do waluty obcej po usunięciu z niej postanowień dotyczących indeksacji

  zobacz dokument

 • C-118/17 (Dunai)

  Umowa bez klauzul dotyczących ryzyka kursowego nie może istnieć

  zobacz dokument

 • C-70/17 (Alberto)

  Dozwolone jest zastąpienie klauzuli abuzywnej przepisem dyspozytywnym, ale tylko wtedy, gdyby unieważnienie umowy było niekorzystne dla konsumenta, a konsument na to się zgodził

  zobacz dokument

 • C-51/17 (Kiss)

  Obowiązek wyrażenia umowy prostym językiem

  zobacz dokument

 • C-186/16 (Andriciuc)

  Zakres obowiązku informacyjnego nałożonego na bank w stosunku do kredytobiorcy

  zobacz dokument

 • C-312/14 (Lantos)

  Kredyt indeksowany/denominowany a instrument finansowy

  zobacz dokument

 • C-26/13 (Kasler)

  Kiedy można utrzymać ważność umowy z abuzywnymi postanowieniami

  zobacz dokument

 • C-397/11 (Joros)

  Ocena z urzędu abuzywności umowy przez sąd

  zobacz dokument

 • C-618/10 (Camino)

  Sąd nie może zmienić treści warunku umownego, który wcześniej uznał za abuzywny

  zobacz dokument

 • C-19/20 (BPH)

  Niedozwolone postanowienie musi zostać usunięte z umowy w całości

  zobacz dokument

 • C-485/19 (Profi Credit)

  Przedawnienie roszczeń kredytobiorcy zaczyna bieg od chwili, gdy dowiedział się o swoim roszczeniu

  zobacz dokument

Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Rzeczpospolitej Polskiej

Sygnatura sprawy

 • V CSK 382/18

  Stwierdzenie, że świadczenie spełnione (nadpłacone) przez kredytobiorcę na podstawie postanowienia abuzywnego jest świadczeniem nienależnym oznacza, iż co do zasady podlega ono zwrotowi, choćby kredytobiorca był równolegle dłużnikiem banku

  zobacz dokument

 • CSK 347/18

  Odwołanie do kursów walut zawartych w „Tabeli kursów” banku oznacza naruszenie równorzędności stron umowy przez nierównomierne rozłożenie uprawnień i obowiązków między partnerami stosunku obligacyjnego

  zobacz dokument

 • IV CSK 13/19

  Klauzula przewalutowania zawarta w umowie kredytu może podlegać badaniu pod kątem abuzywności, jeżeli nie została wyrażona w jednoznaczny sposób

  zobacz dokument

 • IV CSK 309/18

  Jeżeli walutą zobowiązania o udzielenie kredytu był polski złoty, to w razie wadliwości „klauzuli denominacyjnej” wartość nominalną umowy określa suma pieniężna w walucie polskiej

  zobacz dokument

 • III CSK 159/17

  Eliminacja klauzuli umownej uznanej za bezskuteczną nie może prowadzić do zmiany charakteru stosunku prawnego łączącego strony

  zobacz dokument

 • I CSK 242/18

  Eliminacja abuzywnej klauzuli waloryzacyjnej nie prowadzi do zmiany wysokości i zasad ustalania oprocentowania

  zobacz dokument

 • III CZP 29/17

  Oceny, czy umowa jest abuzywna, dokonuje się na chwilę jej zawierania

  zobacz dokument

 • III CZP 17/15

  Wpis w rejestrze klauzul niedozwolonych klauzuli sporządzonej przez danego przedsiębiorcę wiąże we wszystkich sprawach z udziałem tego samego przedsiębiorcy

  zobacz dokument

 • V CZP 15/91

  Jedna strona nie może dowolnie kształtować wysokości zobowiązania umownego drugiej strony – taki stosunek prawny jest nieważny

  zobacz dokument

 • III CZP 11/20

  Jeśli nie spłaciłeś kwoty udostępnionego kredytu to i tak możesz żądać zwrotu wpłaconych rat od banku

  zobacz dokument

Inne przydatne akty prawne i materiały

Drogi Kredytobiorco, podstawy prawne Twoich roszczeń wynikają z poniższych aktów prawnych. Aby zrozumieć istotę zawartego przez Ciebie kredytu, polecamy również lekturę Raportu Rzecznika Finansowego. Jeżeli boisz się, że Bank będzie chciał od Ciebie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału, przeczytaj zamieszczony poniżej wyrok.

Sygnatura sprawy

Nie czujesz się na siłach,
aby wykorzystać zamieszczone materiały?
To żaden problem, skontaktuj się z nami,
a my zrobimy to za Ciebie.

Skutecznie zaSTOPujemy Twój bank!

kontakt@bankostop.pl
·   Pon – Pt 08:00-20:00

Skontaktuj się z nami

  Z uwagi na duże zainteresowanie w pierwszej kolejności będą realizowane zgłoszenia z dołączoną umową. Czas odpowiedzi na pozostałe zgłoszenia może być wydłużony.


  ZAZNACZ WSZYSTKO

  GDPR

  • Pliki coockies

  Pliki coockies

  Na tej stronie internetowej korzystamy z plików cookies, które zapisujemy w pamięci przeglądarki. O szczegółach dowiesz się tutaj: Pliki cookies.