782 407 820
kontakt@bankostop.pl Pracujemy pomimo COVID! Działamy w całej Polsce
Bezpłatna analiza umowy

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Administratorem Państwa danych osobowych jest WINCIOREK VINCI CONSULTING SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA z siedzibą w Łodzi 93-509 przy ul. Paderewskiego 25/42, NIP 7292742521.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu:

  1. zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków (6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych (6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadniony interes Administratora polega na umożliwieniu dochodzenia roszczeń przez Administratora, oraz promowaniu działalności administratora,
  4. promowania działalności Administratora poprzez umieszczenie Twojego wizerunku na stronie internetowej, o ile wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę możesz w każdej chwili cofnąć, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności biura księgowe oraz hostingodawcy przechowujący dane na serwerze.

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza EOG, czyli do państw trzecich. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić przez odbiorców danych (hostingodawcę strony internetowej, poczty elektronicznej), którzy przy świadczeniu swoich usług wykorzystują podwykonawców posiadających siedziby poza EOG. Podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

Pobierz klauzulę

GDPR

  • Pliki coockies

Pliki coockies

Na tej stronie internetowej korzystamy z plików cookies, które zapisujemy w pamięci przeglądarki. O szczegółach dowiesz się tutaj: Pliki cookies.