782 407 820
kontakt@bankostop.pl Pracujemy pomimo COVID! Działamy w całej Polsce
Bezpłatna analiza umowy

Prowadzenie sprawy frankowej za darmo – kolejna pułapka na Frankowiczów

W naszej codziennej pracy indywidualnie negocjujemy z pokrzywdzonymi Kredytobiorcami warunki prowadzenia ich spraw. Podczas negocjacji wielokrotnie spotykaliśmy się z pytaniami zainteresowanych naszą ofertą Frankowiczów o możliwość poprowadzenia sprawy za „darmo” i rozliczenia dopiero po zakończeniu sprawy.

Nasi potencjalni Klienci często twierdzą, że na rynku jest wiele firm, które zgodzą się poprowadzić sprawę bez żadnej opłaty wstępnej i bez jakiegokolwiek ryzyka.

Czy tak jest naprawdę i można uniknąć jakiegokolwiek ryzyka?

Chcąc poznać odpowiedź, warto zapoznać się z losami dolnośląskiej spółki z o. o. EuCO. Podmiot ten, działający w całym kraju w branży odszkodowawczej, ale także frankowej, obecnie znajduje się w restrukturyzacji. Tysiące klientów, którzy zawarli umowy z tym podmiotem, pomimo zwycięstwa w sądzie, najprawdopodobniej nie odzyska należnych im świadczeń.

W przypadku Frankowiczów sytuacja klientów EuCO może okazać się jednak jeszcze gorsza. Jeżeli bowiem Klient EuCO uzyskał korzystny dla siebie wyrok, w którym zasądzono na jego rzecz kwoty wpłacone bankowi, a sumy te następnie „przejęło” EuCO, to w tej sytuacji Bank może zwrócić się do byłego Kredytobiorcy o zwrot wypłaconego kredytu, a Klient nie będzie w stanie w jakikolwiek sposób bronić się przed roszczeniami banku. Nie będzie miał bowiem pieniędzy, które wcześniej zostały przekazane firmie odszkodowawczej.

Więcej o losach Klientów EuCO przeczytasz tutaj:

https://www.prawo.pl/biznes/czy-klienci-kancelarii-odszkodowawczej-euco-odzyskaja-pieniadze,517968.html.

Niestety, w życiu nie ma nic za darmo. Oferty tzw. „kancelarii” (choć lepszymi określeniami byłoby słowa „podmiotów” czy „firm”) odszkodowawczych nie tylko w ostatecznym rozrachunku są wielokrotnie mniej korzystne niż tradycyjnych kancelarii prawnych prowadzonych przez radców prawnych i adwokatów, ale wiążą się także z dużym ryzykiem utraty środków przez Klientów.

Takie podmioty nastawione są często na szybki i niepohamowany zysk, który mogą uzyskać przede wszystkim kosztem swoich Klientów.

Ponieważ sprawy sądowe w naszym kraju trwają coraz dłużej, to częściej zgłaszają się do nas osoby, które powierzyły prowadzenie swojej sprawy „bezkosztowo” podmiotowi prowadzonemu w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a która obecnie, jeszcze w trakcie procesu, oczekuje zapłaty części wynagrodzenia, grożąc wypowiedzeniem umowy. Dodajmy, że chodzi o wynagrodzenie wielokrotnie przekraczające typowe koszty prowadzenia takiej sprawy.

Każdy Frankowicz powinien mieć świadomość, że spółka z którą podpisuje umowę nie będzie reprezentowała go w sądzie – zawsze musi być to radca prawny albo adwokat, który nie poprowadzi sprawy bezpłatnie i oczekuje wynagrodzenia za swoje usługi. Jak zatem widać, zawsze istnieje ryzyko utraty pieniędzy. Korzystając z naszych usług można je jednak ograniczyć do minimum, ponieważ:

  • Klienci zawsze podpisują umowę bezpośrednio z doświadczonym radcą prawnym albo adwokatem;
  • umowy są krótkie i napisane prostym językiem, od początku znane jest także wynagrodzenie, które zapłacić musi nasz Klient;
  • za wykonaną pracę pełnomocnik działający w formie indywidualnej kancelarii (jednoosobowej działalności gospodarczej) odpowiada bez ograniczeń całym swoim majątkiem. W przypadku sp. z o. o. odpowiedzialność zarządu jest w istocie iluzoryczna, a wspólnicy w ogóle nie odpowiadają za zobowiązania spółki;
  • radcy prawni i adwokaci korzystają z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – w razie jakichkolwiek problemów zawsze istnieje możliwość zgłoszenia się ze swoimi roszczeniami do ubezpieczyciela;
  • radcowie prawni i adwokaci to zawody zaufania publicznego – główną drogą dojścia do tego zawodu jest ukończenie 5-letnich studiów prawniczych i odbycie 3-letniej aplikacji, zakończonej egzaminem zawodowym. Tak długi okres przygotowania gwarantuje rzetelne wykonywanie obowiązków;
  • radcowie prawni i adwokaci zobowiązani są nie tylko do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących, ale również kodeksów etyki, które w ich pracy narzucają im jeszcze wyższa standardy postępowania.

Czy zatem możliwe jest prowadzenie sprawy „za darmo”?

Tak, jest to możliwe, ale może skończyć się dla Frankowicza, podobnie jak dla klientów EuCO, bardzo nieprzyjemnie. Właśnie dlatego nie podejmujemy się prowadzenia sprawy bez opłaty wstępnej, a jedynie w oparciu o sukces. Jesteśmy bowiem silnie przekonani o tym, że za dobrze wykonaną pracę, należy się wynagrodzenie i tylko taki układ jest sprawiedliwy i ostatecznie korzystny dla obu stron.

Zawsze jednak jesteśmy otwarci na negocjacje dotyczące wysokości tej opłaty, rozłożenia naszego wynagrodzenia na raty, czy odroczenia terminu płatności.

Życzymy wszystkim pokrzywdzonym przez banki rozsądnych wyborów.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, skontaktuj się z nami:

GDPR

  • Pliki coockies

Pliki coockies

Na tej stronie internetowej korzystamy z plików cookies, które zapisujemy w pamięci przeglądarki. O szczegółach dowiesz się tutaj: Pliki cookies.