782 407 820
kontakt@bankostop.pl Pracujemy pomimo COVID! Działamy w całej Polsce
Bezpłatna analiza umowy

Getin Bank na skraju bankructwa!

To już ostatni dzwonek na złożenie pozwu i uzyskanie zawieszenia spłaty rat Twojego kredytu.

Przełom kwietnia i maja 2022 r. to moment, w którym na klientów Getin Banku posiadających kredyty we franku szwajcarskim, mógł paść blady strach. Należysz do tej grupy, ale nie wiesz o co chodzi? W dalszym ciągu wahasz się z założeniem sprawy w sądzie?

Poniższe informacje mogą zmobilizować Cię do działania.

O złej kondycji finansowej Getin Banku wiadomo nie od dziś. Gdy Getin zwlekał z publikacją raportu rocznego za 2021 r., nikt nie łudził się nawet, że przyniesie ona dobre wieści dla frankowiczów. Bank osiągał ujemne wyniki finansowane już od 2016 r. Treść sprawozdania finansowego za 2021 r. zaskoczyła chyba jednak największych pesymistów. Getin zanotował w 2021 r. zawrotną stratę w wysokości ponad 1 mld złotych. Jeśli nic Ci to nie mówi, wyjaśniamy.

Getin ma w swoim portfelu aż 25% kredytów frankowych. Dotychczas utworzone przez niego rezerwy na spory z frankowiczami zabezpieczały jedynie 4,4% portfela kredytowego. Bank długo utrzymywał pewną siebie postawę, twierdząc, że nie boi się pozwów o unieważnienie zawartych z nim kredytów, skoro żadna z klauzul w jego umowach nie została wpisana do rejestru klauzul niedozwolonych. Fakty mówią jednak same za siebie. W pierwszym kwartale 2022 r. Getin przegrał prawomocnie aż 91 % spraw. Nieodwracalna tendencja orzecznicza zmusiła Bank do zwiększenia swoich rezerw do wysokości 1,3 mld złotych, co pokrywa 16 % wartości portfela kredytów frankowych. Myślisz, że to dużo? Dla porównania, inne banki mają rezerwy na poziomie aż średnio 30-45 %.

Sytuacja Getin jest tak poważna, że biegły rewident odmówił wydania opinii do sprawozdania finansowego Banku, a Zarząd zmuszony został ogłosić, że zaktualizowały się przesłanki do ogłoszenia upadłości. Giełda zareagowała na te informacje natychmiastowo. Akcje spółki spadły o ok. 40 % i na tę chwilę wynoszą zaledwie 20 gr. Zarząd Getin przekonuje jednak, że sytuacja jest pod kontrolą. Przedstawił Komisji Nadzoru Finansów nowy plan naprawczy na lata 2022-2027, który ma poprawić jego wskaźniki kapitałowe. W tym kontekście zastanawia jednak złożona przez Artura Klimczaka w dniu 13 maja 2022 r. rezygnacja ze stanowiska prezesa Zarządu, którą to pełnił aż od stycznia 2017 r. Niewiadomą pozostaje komu oddane zostaną stery Getin Banku.

Co to wszystko oznacza? Czy Getin Bank zbankrutuje?

Zanim przejdziemy do próby odpowiedzi na te pytania, musisz wiedzieć, że Getin próbuje minimalizować straty poprzez podpisywanie ugód z frankowiczami. Proponowane warunki dalekie są od wartych jakiegokolwiek zainteresowania, biorąc pod uwagę skalę przegranych już przez Bank prawomocnie procesów oraz fakt, że tylko w I kwartale 2022 r. do sądów powszechnych wpłynęło niemal 900 spraw przeciwko Getinowi. Przy tak znacznym portfelu kredytów frankowych zagrożonych unieważnieniem, karkołomnym zadaniem byłoby przekonanie do siebie nowych inwestorów. Rozwiązanie w postaci emisji nowych serii akcji także nie ma sensu ze względu na ich niski kurs giełdowy.

Jeżeli KNF nie zatwierdzi przedłożonego przez Getin planu naprawczego, eksperci zakładają, że w niedalekiej przyszłości Getin czeka uporządkowana upadłość pod nadzorem KNF lub przymusowa restrukturyzacja z wyłączeniem portfela kredytów frankowych. Przekładając to na prostszy język, Getin albo zaprzestanie kontynuowania działalności i zostanie postawiony w stan upadłości, albo podzieli los Idea Banku. Zasadniczym ryzykiem w przypadku upadłości jest ograniczoność zasobów masy upadłościowej, której może po prostu nie wystarczyć, aby zaspokoić wszystkich frankowiczów, którzy wygrali prawomocnie z Bankiem. Drugi scenariusz jawi się jeszcze bardziej ponuro. Przymusowa restrukturyzacja oznaczałaby bowiem, że wszystkie „zdrowe” aktywa zostałyby przejęte przez inny bank komercyjny, podczas gdy pozostałym „toksycznym” portfelem frankowym zarządzałby Bankowy Fundusz Gwarancyjny poprzez utworzenie nowego banku. Dlaczego to źle? Roszczenia frankowiczów z tytułu kredytów frankowych nie mogą polegać na gwarancjach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, bo zabezpiecza on jedynie wypłaty depozytów do równowartości 100.000 EUR. Jak widzisz, w obu przypadkach dochodzenie roszczeń z tytułu umów kredytowych CHF będzie utrudnione a być może nawet niemożliwe.

Czy spóźniłeś się z wniesieniem pozwu? Co możesz jeszcze zrobić?

Nasi eksperci są zgodni – jeżeli jeszcze nie zdecydowałeś się na pozwanie Getin Banku, nie powinieneś dłużej zwlekać z tą decyzją.

Czas działa na niekorzyść w szczególności tych kredytobiorców Getin Banku, którzy wpłacili już raty kapitałowo-odsetkowe w wysokości odpowiadającej kapitałowi udzielonego kredytu, a być może nawet go nadpłacili. Jeżeli Getin Bank faktycznie ogłosi upadłość, wyegzekwowanie nadpłaconych i zasądzonych prawomocnie kwot może stać się niemożliwe z uwagi na wyczerpanie majątku, z którego wszyscy wygrani frankowicze mieliby się zaspokoić. Podobnie, jeżeli zaistnieje scenariusz analogiczny do Idea Bank tj. Getin Bank zostanie objęty przymusową restrukturyzacją, tortu nie wystarczy dla wszystkich. Choć może brzmieć to nieprawdopodobnie, zastosowanie znajdzie wtedy zasada kto pierwszy, ten lepszy – tłumaczy adw. Aleksandra Piotrowska, Legal Expert w Bankostop.

Czy presja czasu jest faktycznie tak duża i należy jej ulegać? Mec. Piotrowska wyjaśnia:

– O złej kondycji finansowej Getin Banku wiadomo od dawna. Ostatnie komunikaty wydane przez Zarząd Banku potwierdzają jedynie, że frankowicze, którzy są jego klientami, należą do szczególnej grupy kredytobiorców. Są oni zagrożeni znacznymi trudnościami w wyegzekwowaniu zasądzonych kwot. Ostrzegamy przed tym każdego Klienta, który zgłasza się do nas o pomoc. O dalszym odwlekaniu w czasie podjęcia decyzji o wytoczeniu powództwa trzeba już jednak zapomnieć. Najlepszą obroną jest atak, dlatego rekomendujemy wystąpienie z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń poprzez zawieszenie obowiązku spłaty rat kredytu do prawomocnego zakończenia procesu. Wniosek ten można złożyć nawet przed wytoczeniem powództwa. Uzyskanie zabezpieczenia „zamraża” powiększającą się skalę rozliczeń między Bankiem a kredytobiorcą, co jest szczególnie ważne dla tych z Państwa, którzy nadpłacili już kapitał udzielonego kredytu. Informacje, które napłynęły o fatalnej sytuacji finansowej Getin Banku kolosalnie zmieniają pozycję także tych frankowiczów, którzy kapitału jeszcze nie spłacili. Do tej pory sądy niechętnie, czy też wcale, nie udzielały zabezpieczeń tej grupie kredytobiorców. Aktualnie powszechnie znana katastrofalna sytuacja Getin Banku stanowi niezaprzeczalny argument przemawiający za udzieleniem zabezpieczeń także wtedy, gdy dotychczasowa wysokość wpłaconych rat kapitałowo-odsetkowych nie osiągnęła jeszcze kapitału udzielonego kredytu.

Jeżeli masz pytania lub jesteś zainteresowany współpracą, sprawy p-ko Getin Bank w Bankostop prowadzi adw. Aleksandra Piotrowska. Poniżej znajdziesz jej dane kontaktowe:

e-mail: aleksandra.piotrowska@bankostop.pl

tel.: 48 506 496 123

GDPR

  • Pliki coockies

Pliki coockies

Na tej stronie internetowej korzystamy z plików cookies, które zapisujemy w pamięci przeglądarki. O szczegółach dowiesz się tutaj: Pliki cookies.