782 407 820
kontakt@bankostop.pl Pracujemy pomimo COVID! Działamy w całej Polsce
Bezpłatna analiza umowy

Kolejna przełomowa uchwała Sądu Najwyższego!

W dniu 28.04.2022 r. Sąd Najwyższy wydał kolejną korzystną uchwałę dla Frankowiczów.

W sprawie o sygn. III CZP 40/22 Sąd Najwyższy mierzył się z następującą kwestią prawną:

„Czy w świetle art. 3531 k.c. w zw. z art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe – w wersji sprzed nowelizacji ustawą z dn. 29.07.2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, zgodne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są zapisy umowy i stanowiącego jej część regulaminu, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego określenia kursu waluty (bez odniesienia do obiektywnych i weryfikowalnych kryteriów), która została wskazana, jako właściwa do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości poszczególnych rat kredytu i ich zaliczenia na poczet zobowiązania kredytowego?”

Sąd Najwyższy podjął Uchwałę, w której udzielił następującej odpowiedzi na powyższe pytanie:

Sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są postanowienia, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego oznaczenia kursu waluty właściwej do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości rat kredytu, jeżeli z treści stosunku prawnego nie wynikają obiektywne i weryfikowalne kryteria oznaczenia tego kursu. Postanowienia takie, jeśli spełniają kryteria uznania ich za niedozwolone postanowienia umowne, nie są nieważne, lecz nie wiążą konsumenta w rozumieniu art. 3851 k.c.

Jakie jest znaczenie tej odpowiedzi? Do tej pory Kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt indeksowany w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, ewentualnie którzy wykorzystali kredyt nie tylko na cele konsumpcyjne, mogli obawiać się braku objęcia ich ochroną przewidzianą w przepisach dotyczących klauzul niedozwolonych.

Uchwała ma wymiar uniwersalny, ponieważ w walce z bankiem powołać się na nią będą mogli także przedsiębiorcy, ponieważ nieważność umów kredytowych wynika z naruszenia przepisów ogólnych prawa cywilnego dotyczących zobowiązań umownych. Otwiera to drogę zwłaszcza przedsiębiorcom do zakwestionowania tego typu umów kredytowych. Potwierdza również nasze stanowisko, które prezentujemy konsekwentnie w przygotowywanych przez nas pozwach.

GDPR

  • Pliki coockies

Pliki coockies

Na tej stronie internetowej korzystamy z plików cookies, które zapisujemy w pamięci przeglądarki. O szczegółach dowiesz się tutaj: Pliki cookies.