782 407 820
kontakt@bankostop.pl Pracujemy pomimo COVID! Działamy w całej Polsce
Bezpłatna analiza umowy

Wyrok TSUE z dn. 29.04.2021 w sprawie dotyczącej banku BPH – komentarz r.pr. Emila Waśkowskiego

W dniu 29.04.2021 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w polskiej sprawie dotyczącej banku BPH S.A. (dawny Ge Money Bank).

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy radcę prawnego Emila Waśkowskiego – lidera naszego zespołu prawnego.

Komentarz r.pr. Emila Waśkowskiego

Moim zdaniem treść orzeczenia jest korzystna dla Kredytobiorców, a zwłaszcza dla klientów BPH, ponieważ:

  • Trybunał orzekł, że nie można pozbawić skuteczności jedynie części klauzuli indeksacyjnej, a więc wyłączyć z umowy marży banku, a pozostawić kursu średniego NBP – taka klauzula nie może się ostać w całości;

  • Trybunał orzekł, że zawarcie aneksu antyspreadowego, który miałby neutralizować abuzywny charakter klauzuli przeliczeniowej nie może mieć wpływu na możliwość domagania się przez konsumenta ochrony w postaci eliminacji wadliwej klauzuli indeksacyjnej. Innymi słowy, jeśli kredytobiorca zawarł taki aneks i spłaca kredyt bezpośrednio w walucie obcej, to ciągle może powołać się na abuzywność pierwotnej wersji umowy;

  • Trybunał powtórzył, że ocena skutków usunięcia klauzuli indeksacyjnej należy do sądu krajowego. To sąd krajowy ma zdecydować, biorąc za kryterium normy prawa krajowego, czy tak zredukowana umowa może dalej obowiązywać;

  • Trybunał orzekł, że w przypadku dojścia do przekonania sądu, iż umowa na skutek eliminacji postanowień niedozwolonych będzie unieważniona, konsument powinien zostać o tych potencjalnych skutkach poinformowany przez sąd z urzędu. Skutki ewentualnego unieważnienia umowy opisuje natomiast prawo krajowe;

  • Trybunał orzekł, że kwestia, od którego momentu powstaje skutek stwierdzenia nieważności umowy zależy tylko od prawa krajowego. Prawo krajowe ma jednak zapewnić konsumentom ochronę zagwarantowaną przez przepisy dyrektywy 93/13.

GDPR

  • Pliki coockies

Pliki coockies

Na tej stronie internetowej korzystamy z plików cookies, które zapisujemy w pamięci przeglądarki. O szczegółach dowiesz się tutaj: Pliki cookies.