782 407 820
kontakt@bankostop.pl Pracujemy pomimo COVID! Działamy w całej Polsce
Bezpłatna analiza umowy

Trzy takie same umowy – trzy różne rozstrzygnięcia. Czy to możliwe? W Polsce tak!

Prawomocnie wygrywamy z PKO BP, unieważniamy też umowę z d. GE MONEY BANK, d. KREDYT BANK i d. Nordeą.

Po krótkiej przerwie wracamy z kolejnymi informacjami o naszych ostatnich osiągnięciach.

Udało nam się uzyskać sześć korzystnych wyroków (w tym jeden prawomocny) i jeden oddalający powództwo naszego Klienta.

1. Po 2,5 latach procesu doprowadziliśmy do prawomocnego ustalenia nieważności umowy Własny Kąt Hipoteczny. Sąd Okręgowy w Legnicy uznał, że umowa jest nieważna, jednak pozbawił naszych Mocodawców odsetek ustawowych za opóźnienie za blisko dwa lata procesu. Wyrok jest prawomocny, ale istnieje możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego i po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia, Klienci podejmą decyzję, czy wyrok ten zaskarżyć, aby zawalczyć o „pełną pulę”. Mimo wszystko wyrok jest korzystny, ponieważ umowa kredytu jest nieważna, a Klienci otrzymają zwrot nadwyżek ponad to, co wypłacił im bank.

Klientów reprezentowali wspólnie r. pr. Mateusz Panienkowski i r. pr. Emil Waśkowski.

2. Dodatkowo, udało nam się również ostatnio wygrać z BPH S.A. (dawny Ge Money Bank S.A.). Sprawa trwała ponad 2 lata, ponieważ w jej trakcie doszło do zmiany sędziego referenta. Sąd Rejonowy w Zgierzu uwzględnił powództwo w całości.

Klientów reprezentuje r. pr. Emil Waśkowski. Wyrok jest nieprawomocny.

3. Wygraliśmy także w Sądzie Okręgowym w Płocku, gdzie doprowadziliśmy do ustalenia nieważności umowy z dawnym Kredyt Bankiem (obecnie Santander Bank Polska S.A.). Sąd wydał korzystny wyrok, w którym zasądził wszystkie dochodzone w pozwie kwoty i nie pominął żadnych odsetek.

Klientów reprezentuje r. pr. Emil Waśkowski. Wyrok jest nieprawomocny.

4. Najświeższy nasz wyrok dotyczył ustalenia nieważności umowy zawartej z d. Nordea Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP S.A.). Sprawa w instancji trwała niemal 3 lata, bowiem doszło do jej przekazania z Sądu Rejonowego w Pabianicach, a także dopuszczono dowód z opinii biegłego. Ostatecznie jednak rozstrzygnięcie (z wyjątkiem drobnej kwoty należności głównej) okazało się korzystne dla naszych Klientów.

Klientów reprezentuje r. pr. Emil Waśkowski. Wyrok jest nieprawomocny.

Na zakończenie opiszemy jak w sprawach trzech naszych Klientów, którzy zawarli identyczne umowy z mBank S.A., sądy wydały trzy różne rozstrzygnięcia.

5. Statystyki nie kłamią – około 98-99 % spraw frankowych kończy się korzystnie dla Kredytobiorców. Skoro jednak umowy są takie same, to dlaczego niektórzy nadal przegrywają? Odpowiedź jest prosta: nadal w naszym kraju znajdują się sędziowie, którzy pomimo istnienia utrwalonej i korzystnej linii orzeczniczej, nie mogą pogodzić się z faktami, że „umowy frankowe” są nieważne. Jedna ze spraw naszego Klienta trafiła właśnie do takiego Sędziego. Poniżej prezentujemy niekorzystny dla nas wyrok oddalający w całości powództwo. Czy składamy broń? Nigdy! Od momentu wylosowania składu sędziowskiego mieliśmy pewność, że wyrok będzie niekorzystny, jednak jednocześnie jesteśmy przekonani, że nasza apelacja zostanie uwzględniona, bowiem Sąd Apelacyjny w Łodzi wielokrotnie zmieniał już wyroki w sprawach frankowych wydane przez tego Sędziego. Ciekawostkę stanowi fakt, iż nasz Klient miał także drugi kredyt (w innym banku, jednak o identycznej konstrukcji prawnej) i sprawa tej drugiej umowy zakończyła się już dla niego pozytywnym, prawomocnym wyrokiem przed Sądem Okręgowym w Poznaniu.

Klienta reprezentują wspólnie r. pr. Mateusz Panienkowski i r. pr. Emil Waśkowski. Wyrok jest nieprawomocny i już złożyliśmy od niego apelację.

6. Poniżej prezentujemy zaś zupełnie przeciwne rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Łodzi, które dotyczyło takiej samej umowy kredytowej, jak w sprawie opisanej wyżej. Przy podobnym stanie faktycznym inny skład sędziowski stwierdził nieważność umowy, a także zasądził dochodzone w pozwie kwoty. Jednakże ten wyrok również jest nieprawidłowy, bowiem pozbawił naszych Klientów części należnych im odsetek za opóźnienie. W tym zakresie także podejmiemy się obrony interesów Klientów do samego końca i złożymy apelację. Na uwagę zasługuje krótki czas postępowania –  8 miesięcy.

Klientów reprezentuje r. pr. Emil Waśkowski. Wyrok jest nieprawomocny.

7. Ostatni z trzech niedawnych wyroków przeciwko mBank był już w pełni korzystny dla naszych Mocodawców. Znowu analizowana była taka sama umowa, stan faktyczny był identyczny jak w przypadku dwóch spraw powyżej. Wyrok jest wzorcowy i w pełni zaspokaja interesy Kredytobiorców. Tutaj także cieszy czas postępowania – Sąd Okręgowy w Poznaniu potrzebował także około 8 miesięcy, aby wydać orzeczenie.

Klientów reprezentuje r. pr. Emil Waśkowski. Wyrok jest nieprawomocny.

Jak zatem widać – chociaż sprawy są takie same, to wyroki nadal bywają różne. Najważniejsze jest jednak, iż od niekorzystnego, nieprawomocnego wyroku można się odwołać, co robimy. Liczy się bowiem efekt końcowy.

GDPR

  • Pliki coockies

Pliki coockies

Na tej stronie internetowej korzystamy z plików cookies, które zapisujemy w pamięci przeglądarki. O szczegółach dowiesz się tutaj: Pliki cookies.