782 407 820
kontakt@bankostop.pl Pracujemy pomimo COVID! Działamy w całej Polsce
Bezpłatna analiza umowy

Wyrok po zaledwie jednej rozprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank)

W dniu 9 lutego 2022 r. przed Sądem Rejonowym w Zgierzu (w składzie SSR Natalia Piotrowska) w sprawie I C 769/21 zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank). Na podstawie wyroku na rzecz powodów zasądzono całość dochodzonej kwoty wraz z odsetkami od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty.

Sprawa dotyczyła spłaconego w 2015 roku kredytu. Roszczeniem była objęta kwota, która przenosiła wartość wypłaconego przez bank kapitału. Wydanie wyroku przez Sąd I instancji zajęło niecałe 8 miesięcy. W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa, na której przesłuchano powodów. Etatowi świadkowie banku zeznawali na piśmie. Sąd pominął wnioski dowodowe stron o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego. Umowa została przez Sąd uznana za nieważną z uwagi na istniejące w niej postanowienia niedozwolone dotyczące indeksacji.

wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank)

Co ciekawe, na rozprawie Sąd w trybie art. 156 (1) k.p.c. zwrócił uwagę stron, że w świetle zgłoszonego przez pozwanego ewentualnego zarzutu potrącenia (standardowy zarzut zgłaszany w pismach pozwanego), istniały podstawy do oddalenia powództwa w całości. Nasza argumentacja zmierzała m. in. w kierunku zneutralizowania tego zarzutu poprzez wykazanie jego wadliwej formy (warunkowość, brak wymagalności roszczenia banku o zwrot kapitału, brak złożenia oświadczenia odpowiedniemu adresatowi). Argumentowaliśmy również, że nawet w sytuacji uznania prawidłowości złożonego zarzutu, nie mógłby on oddziaływać na roszczenie powodów. Umorzeniu podlegałaby jedynie wierzytelność Kredytobiorców do kwoty wypłaconego im kapitału, ale nie w zakresie nadwyżki dochodzonej w pozwie.

Sąd w ustnych motywach skupił się jedynie na formalnej wadliwości zarzutu potrącenia. Liczymy na to, iż w pisemnym uzasadnieniu również odniesie się do naszego głównego argumentu w tym zakresie.

Kredytobiorców reprezentował osobiście r. pr. Emil Waśkowski.

GDPR

  • Pliki coockies

Pliki coockies

Na tej stronie internetowej korzystamy z plików cookies, które zapisujemy w pamięci przeglądarki. O szczegółach dowiesz się tutaj: Pliki cookies.