782 407 820
kontakt@bankostop.pl Pracujemy pomimo COVID! Działamy w całej Polsce
Bezpłatna analiza umowy

Korzystny wyrok TSUE w „polskich sprawach frankowych”

8 września 2022 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kolejny korzystny wyrok w trzech „polskich sprawach frankowych”.

Wyrok dotyczy połączonych spraw C-80-82/21. TSUE wypowiedział się w nim na temat możliwości usunięcia z umowy jedynie części warunku uznanego za niedozwolony i tym samym jej utrzymania w obrocie w pozostałym zakresie. Poruszył także kwestię zastąpienia nieuczciwego warunku przepisem prawa dyspozytywnego (konkretnie: art. 358 § 2 k.c., dotyczącego zastosowania kursu średniego NBP). Ponadto odniósł się do problemu przedawnienia roszczeń o zapłatę kredytobiorców.

Komentarz do wyroku od r. pr. Emila Waśkowskiego:

„Najnowszy wyrok TSUE nie zawiera żadnych nowych i przełomowych rozstrzygnięć. Potwierdza jednak korzystną dla konsumentów linię orzeczniczą, porządkując również zagadnienia przepisów dyspozytywnych, czy początku biegu terminu przedawnienia Kredytobiorców.

Istotne znaczenie wyrok może mieć dla pewnej grupy klientów banków. Chodzi o osoby, które zawarły kredyt powiązany z walutą obcą 24 stycznia 2009 r. i później – od tego bowiem dnia obowiązywał zmieniony art. 358 § 2 k.c., który dawał teoretyczną możliwość zastąpienia kursu z tabeli banku kursem średnim NBP. TSUE wykluczył jednak możliwość „plombowania” takich umów za pomocą wskazanego przepisu.”

Wyrok dostępny jest pod adresem:

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=265064&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1301301

GDPR

  • Pliki coockies

Pliki coockies

Na tej stronie internetowej korzystamy z plików cookies, które zapisujemy w pamięci przeglądarki. O szczegółach dowiesz się tutaj: Pliki cookies.