782 407 820
kontakt@bankostop.pl Pracujemy pomimo COVID! Działamy w całej Polsce
Bezpłatna analiza umowy

Klauzula informacyjna

(pozyskanie informacji od osoby, której dane dotyczą)

Wykonując obowiązek z  wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016) zwanego dalej „rozporządzeniem”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo WINCIOREK VINCI CONSULTING SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA z siedzibą w Łodzi przy ul. Ignacego Paderewskiego, nr 25, lok. 42, 93-509, poczta Łódź, NIP: 7292742521, REGON: 521175220,
 2. z administratorem można skontaktować się listownie pod wskazanym wyżej adresem, wysyłając maila na adres kontakt@bankostop.pl lub dzwoniąc pod numer +48 782 407 820.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z obsługą transakcji dokonywanych w ramach działalności gospodarczej Administratora i witryny internetowej www.Bankostop.pl oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, co obejmuje cele kontaktowe, handlowe i marketingowe, w tym marketing bezpośredni i świadczenie usług drogą elektroniczną,
 4. Pani/Pana dane mogą być przekazane jedynie: upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora, podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi doradztwa, a także organy administracji publicznej,
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej,
 6. Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z nich wynikających,
 7. Ma Pani/Pan prawo domagać się od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przeniesienia danych,
 8. Ma Pani/Pan prawo wnieść do administratora sprzeciw wobec przetwarzania, a także wnieść skargę do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie narusza przepisy prawa,
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym czy umownym. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie m.in. niemożność zawarcia umowy,
 10. administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym w formie profilowania.

 

Łódź, dnia 1 listopada 2020 r.

GDPR

 • Pliki coockies

Pliki coockies

Na tej stronie internetowej korzystamy z plików cookies, które zapisujemy w pamięci przeglądarki. O szczegółach dowiesz się tutaj: Pliki cookies.